UWAGA!  Nowy dział w którym zamieszczam informacje  o placówkach wykonujących badania diagnostyczne

 

 

 

 

Western-Blot  (test szukający swoistych przeciwciał)

 

Bardzo podobnym do testu Elisa jest test zwany Western-Blot. Idea jego jest bardzo podobna do testu Elisa - szukamy w danym materiale przeciwciał. Ale do tego testu używamy pojedynczych fragmentów "zmielonego i rozkawałkowanego" krętka boreliozy. Fragmenty te mają oznaczenie np. p41, OspC, Vise i inne i są często określane jako prążki. Jeśli utworzą się kompleksy fragment krętka boreliozy - przeciwciało, wynik zapisuje się jako dodatni w danym prążku - fragmencie. Dąży się do tego, by używać jak najbardziej swoistych fragmentów - w praktyce nie jest możliwe zastosowanie takiego fragmentu krętka boreliozy, który występuję tylko u niego! I tak, np. fragment p41 występuje u krętka boreliozy i w zakażeniu bakterią Helicobacter pylorii wywołujacej chorobę wrzodową. I tu pojawia się problem interpretacji testu Western-Blot.

Test Western-Blot wychodzi dodatnio w 50-80% i jest testem dość swoistym - powinien być wykonywany w pierwszej kolejności, zawsze w obu klasach. Najlepiej jednak zrobić badania KKI lub LTT bo sa dokładniejsze /czułe w ponad 90%/

 

Interpretacja testu Western-Blot wg ILADS:

  Wynik testu Western-Blot może być różnie interpretowany. Jeśli  otrzymamy wynik Western-Blot dodatni w jednym prążku np. p41, to najczęściej spotkamy się z opisem: wynik ujemny lub graniczny. Bo prążek p41 to fragment występujący nie tylko u krętka boreliozy, ale i u kilku innych bakterii np. Helicobacter pylorii. W  praktyce nie odkrytotakiego fragmentu krętka boreliozy, który występowałby tylko u niego czyli byłby w 100% swoisty. Co więcej liczne badania pokazują, że im bardziej swoisty prążek, tym wychodzi rzadziej w teście Western-Blot. ILADS stoi na stanowisku, że nie można interpretować testu Western-blot bez odniesienia do objawów klinicznych! Jeśli ktoś ma dodatni tylko prążek p41i objawy wskazujące na chorobę wrzodową-należy z dużym prawdopodobieństwem rozpoznać chorobę wrzodową, natomiast przy rozsianych, wielonarządowych i napadowych objawach podejrzewać z dużym prawdopodobieństwem boreliozę. To tak samo, jakby zrobić poziom cukru we krwi i otrzymać wynik 160mg% - jeśli pomiar wykonywany był na czczo, rozpoznaje się cukrzycę, a ten sam wynik uznaje się za prawidłowy, jeśli pomiar był wykonany po posiłku. Western-Blot podobnie jak test Elisa nie wykryje boreliozy bez przeciwciał czyli seronegatywnej. Aby wykluczyć boreliozę, test ten powinien być wykonywany co najmniej 5-o krotnie, przed jak i w trakcie testowej antybiotykoterapii. Zdarza się, że początkowy ujemny test Western-Blot staje się dodatni po włączeniu antybiotykoterapii, w tym koniecznie na rozpad cyst!

 

Krótkie podsumowanie testu Western-Blot:

1.  w badanym materiale, surowicy czy płynie mózgowo-rdzeniowym, są poszukiwane  przeciwciała przeciwko - krętkowe;

2.  używamy w miarę  swoistych  fragmentów krętków(by wyeliminować reakcje krzyżowe);

3.  dodatni wynik testu świadczy o czynnej boreliozie, choć zdania są podzielone czy i w klasie IgG;

4.w badanej próbce krwi może się zdarzyć, że akurat nie ma oznaczalnychtestem W-B przeciwciał – warto więc badanie W-B powtarzać kilkukrotnie i stosować droższe testy zawierające dużo swoistych, znakowanych prążków. Lepiej go wykonać w placówkach naukowych, choć drożej! Test Western-Blot powinno się wykonywać przed jak i - w przypadku negatywnego wyniku - w trakcie już rozpoczętej antybiotykoterapii i to co najmniej 5-o krotnie!;

5.  zawsze należy wykonywać Western-Blot w obu klasach;

6.  Interpretacja testu Western-Blot zawsze powinna być odniesiona do objawów klinicznych wg ILADS!;

7.  test Western-Blot nie wykrywa, podobnie jak test Elisa, seronegatywnej czyli bez przeciwciał postaci boreliozy!

8. Dokładniejsze-bardziej czule-testy diagnostyczne to KKI i LTTborelioza!